...
nowoczesne strony internetowe

Polityka Prywatności Nowoczesne-Strony.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z usług tworzenia stron internetowych oferowanych przez Nowoczesne-Strony.com (“Firma”). Jest to zobowiązanie Firma do ochrony prywatności naszych klientów oraz użytkowników naszej strony internetowej, zwłaszcza w kontekście zbierania i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

1. Administratorem danych jest Nowoczesne-Strony.com

2. Zakres zbieranych danych

Przetwarzamy dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, w tym imię, adres e-mail oraz treść wiadomości. Dane te są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem w sprawach związanych z oferowanymi przez nas usługami.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • dostarczania informacji dotyczących usług oferowanych przez Firma.

4. Prawa użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Bezpieczeństwo danych

Nowoczesne-strony.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. W tym celu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Nowoczesne-strony.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. O każdej zmianie poinformujemy użytkowników poprzez aktualizację tekstu Polityki dostępnego na stronie internetowej.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail podany na naszej stronie internetowej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.