...
nowoczesne strony internetowe

Informacja o Ochronie Danych Osobowych zgodnie z RODO

Wprowadzenie

Niniejszy dokument informuje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach strony internetowej prowadzonej przez Nowoczesne-Strony.com, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Administrator Danych

Administrator danych osobowych: Nowoczesne-Strony.com. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@nowoczesne-strony.com.

Rodzaje Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy dane osobowe zbierane podczas korzystania ze strony internetowej, w tym dane wprowadzane dobrowolnie w formularzach oraz dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwa domeny, liczba odsłon, czas spędzony na stronie, ścieżki nawigacji oraz inne dane dotyczące użytkowania strony.

Cel i Podstawy Przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Odpowiadania na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Realizacji usług oferowanych przez Nowoczesne-Strony.com.
  • Prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, konieczność wykonania umowy lub działania przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez administratora.

Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazywanie Danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, marketingowych oraz innym usługodawcom, z którymi Administrator współpracuje, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem czy też innymi formami nieprawidłowego przetwarzania.

Zmiany w Polityce Ochrony Danych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji o ochronie danych, o czym będziemy informować użytkowników na stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@nowoczesne-strony.com.

Data ostatniej aktualizacji: [01.01.2022]

Niniejszy dokument stanowi wyraz naszych działań na rzecz zapewnienia transparentności i odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.